Детска градина РАДОСТ


Чуй, морето пляска със вълни, радост край брега звъни, ще ви чакаме със благост в детската градина "РАДОСТ"! Мисията на ДГ "Радост" представя организацията пред света и изпълнява обединяваща и вдъхновяваща роля: "...да действа на общинско, регионално, национално и международно ниво". В нашата модерна градина създаваме условия за развиване на личността на детето и качетсвено предучилищно образование!

Get Adobe Flash player

Група „Бисерче“

Старши учител: Виолета Казакова

Учител: Женя Загорчева

Помощник-възпитател: Даниела Цацова

„Не можеш да научиш човек да бъде щастлив, но можеш да го възпиташ така, че да е възможно да бъде щастлив.“  - Антон Макаренко

Ние педагозите от смесена група „Бисерче“ желаем най-доброто за нашите малки възпитаници.

Нашият девиз е: „Различни сме, но успяваме, защото сме заедно!“

Група „Бисерче“ е гостоприемна среда на активност с креативно съдържание, с атмосфера за съпреживяване и взаимопомощ. Тук играят, мислят и споделят усмихнати и любознателни деца. Създадени са условия за целенасочена комуникация, споделена радост, чувство на съвместност и постигане на положителни резултати.

Групата ни се състои от 28 деца на различна възраст – ясла, първа и втора възрастова група.

Педагогическото взаимодействие е насочено към осигуряване комфорта на всяко дете, развитие на детската инициативност, любознателност, самостоятелност и творчество. Всяко дете за нас е индивидуалност. Ние поощряваме сътрудничеството, подкрепата и съвместните преживявания.

Родителите са наши партньори. Ние отчитаме тяхната основна роля за развитие на детето. С радост обменяме мисли и идеи за съвместна работа.

При нас е интересно, защото всички заедно празнуваме, организираме изложби и благотворителни изяви, участваме в проекти. Нашата най-голяма отговорност е да осигурим обич, внимание и индивидуален подход към всяко дете, за да расте то уверено в утрешния ден приемайки да живее с другите и различните!

Copyright © 2024 ДГ Радост   Rights Reserved.